YRKESUTBILDNINGAR

YKB

ADR

Transportutbildningar

KÖRKORTSBEHÖRIGHETER

BE

Vi är även ett utbildningsföretag med inriktning mot transportföretagens behov.

 Vår verksamhetsidé är att utbilda elever till duktiga medarbetare/förare inom Buss-, Lastbil- och Logistik-branscherna. Här går eleverna förarutbildningar, från komvux och gymnasieskolan.

 Här läggs vikten av att kunna sitt yrke, att kunna köra-är bara en del, av  de olika yrkeskunskaperna som finns i respektive utbildningarna.

Vi har Företags-anpassande utbildningar inom Miljö och säkerhet;

Miljö/transportsäkerhets föreläsningar, EcoDriving, HeavyEcoDriving bl a.

 

 

Vi utbildar också mot transportprogrammen på gymnasieskola och komvux.

I lastbil-yrkesförarsutbildningarna utbildas man för att nå C-CE-YKB-Truck-APV-ADR behörigheter. Här läggs vikten av att kunna sitt yrke; kunna förstå lagar, regler, kundvård, fordonsvård, material, logistik mm Lastbils är delat i många olika yrken, som i var och en, har sina spetskunskaper att kunna.

Timmerförare, bulkbilsförare, fjärrförare eller distributionsförare, är några olika yrken som finns i lastbilsbranschen.

 

I Buss-yrkesförarutbildningarna, utbildas det även här i, lagar, regler, kundvård och fordonsvård, förutom att kunna framföra bussen på miljöanpassat och trafiksäkert sätt. Inom Bussbranschen finns det olika yrken som: lokalbuss-, inrikes-, färdtjänst-, utrikesförare. Varje yrke har sina krav och förutsättningar att kunna.

 

 

 Inriktning transport

© 2017 Axelssons Trafikskolor AB. All Rights Reserved. Designed By  splashwebb.se