YRKESUTBILDNINGAR

YKB

ADR

KÖRKORTSBEHÖRIGHETER

BE

D-behörighet ger dig rätt att köra fordon som tar mer än 8 passagerare. Bussutbildningen syftar till att ge dig goda kunskaper om busskörning och bussens konstruktion för att du ska klara dig som bussförare.

 

Vi har lång erfarenhet av bussutbildning och goda referenser. Utbildningen har en teoretisk och en praktisk del. Prov på Trafikverket krävs för båda dessa. Den teoretiska delen blandar trafikregler med busskunskap. I den praktiska delen utbildas du i en högbyggd turistbuss som håller de europeiska max-måtten. Det gör att du efter utbildningen kan köra alla bussar.

 

Vill du sedan, efter att du har fått busskortet, kunna använda busskortet yrkesmässigt så måste du komplettera med ett yrkeskompetensbevis för buss. Läs mer under Yrkeskompetens.

 

Vi satsar hårt på säkerhetstänkande under hela din utbildning. Det är viktigt att du förstår och inser riskerna vid personbefodran så att dina framtida passagerare kan åka tryggt och säkert.

Provet bestå av ett teoretiskt prov samt ett praktiskt körprov, båda utförs hos trafikverket.

 

Den teoretiska provet testar kunskaperna i trafikregler  med busskunskap samt baskunskaper om trafiken. I den praktiska delen gör du ett kör prov även här hos trafikverket.

PROVET

© 2017 Axelssons Trafikskolor AB. All Rights Reserved. Designed By  splashwebb.se