YRKESUTBILDNINGAR

YKB

ADR

KÖRKORTSBEHÖRIGHETER

BE

Körkortet är en påbyggnad av B-körkortet och omfattas av en praktisk och en teoretisk del. Du behöver skaffa ett körkortstillstånd för att få ta detta körkort.

 

Den teoretiska delen innebär att du måste repetera teorin för B-körkort samt bygga på med kunskap om släp till personbil. I undervisningen ingår också de delar som kallas funktionsbeskrivning, vilket innebär att du skall kunna redogöra för olika tekniska detaljer på fordonskombinationen.

 

Det praktiska provet innehåller ihop/isär-koppling, säkerhetskontroll, funktionsbeskrivning och ett manöverprov där det bl.a ska backas på en uppställd bana, är detta godkänt blir det körning ut i trafik med stads- och landsvägskörning. Antal körlektioner varierar, allt mellan 2-12 lektioner. Vanligtvis körs 2 lektioner för att bestämma vad som behövs resterande inför körprovet.

B-96 är ett komplement till B-körkortet och omfattas endast av en praktisk del. Du behöver INTE skaffa ett körkortstillstånd för att få ta detta körkort. Endast se till så du tar ett FOTOGRAFI på ett Trafikverks kontor innan ditt prov samt betalar in avgiften som du får hemskickad vid bokning av provet.

 

 

Utbildningen omfattas av ett körpass(2-3 lektioner) 1-2 veckor före uppkörningen där vi går igenom hopkoppling, säkerhetskontroll, körning i trafik och backning. Tiden emellan körpasset och provet används till att träna hemma på det du fått lära dig, om du aldrig kört med ett släp förut kanske du behöver ta något mer körpass för säkerhets skull.

 

B-96

© 2017 Axelssons Trafikskolor AB. All Rights Reserved. Designed By  splashwebb.se