YRKESUTBILDNINGAR

YKB

ADR

KÖRKORTSBEHÖRIGHETER

ADR är den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg och står för den engelska förkortningen – European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter med sådana egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras på rätt sätt under en transport, lastning, lossning, förvaring eller annan hantering.

 

SE DATUM klicka på  - KURSCHEMA - upptill på listen

Anmälan: eskilstuna@axts.se  016-130807 Cassandra

Kontakt: hacksta@axts.se  021-350065 Elin

 

 

BE

KURSERNA UTBUDET

 

ADR GRUND:

Klass 1

Tank

 

ADR utbildningen ska sedan repeteras var 5:e år. Det kan ske någon gång under sista året, sedan förlängs kurstiden från det datum som GRUNDEN gick första gången, vilket innebär att man kan gå repeditionen redan 3-6månader innan tiden går ut, men förlängningen räknas från första tid-GRUND.

 

ADR GRUND REP:

Klass 1 REP:

Tank REP:    

 

Kurserna är lärarledda utbildningar i lektionssal. Grundkursen ska ge dig den teoretiska grundkunskap du behöver om ADR och där ingår även praktisk brandövning. Utbildningen avslutas med skriftligt prov där du får använda ditt studiematerial som referens.

 

2-3 dagar ( finns olika upplägg)

1/2-1 dag

2 dagar

1 dag

1/2 dag, kan läggas ihop med GRUND REP.

1 dag

© 2017 Axelssons Trafikskolor AB. All Rights Reserved. Designed By  splashwebb.se